|| 10tips.no || Forside || PhD-Prosjektet || Forskning || Offentlige dokumenter || Engelsk ||


MENY

10tips.no

Forside

Om PhD-prosjektet

Info til foresatte

Pilotstudie

Siden er under konstruksjon februar 2022. Versjon 1 er klar innen 1.mai 2022

Presentasjon av PhD-prosjekt av Øystein Nybøe 2021-2024, UiS

Analyse av lærer-elev interaksjoner i grunnskolen.
- En case studie

PILOTSTUDIE

En pilotstudie betyr at det er en mindre studie som skal gjennomføres for å sjekke ut og forbedre forskningsmetoder som intervju, lydopptak, videoopptak og observasjoner.
Pilotstudiet varer i dette tilfellet i to uker. Det betyr at forskeren er tilstede i klassen hver dag disse to ukene, dersom ikke annet blir avtalt med læreren.

Denne pilotstudien har til hensikt å gjennomføre intervjuer med læreren og forbedre spørsmål eller måten intervjuet blir gjennomført på dersom det er behov for det. I tillegg vil videoopptak testes ut for å kunne avgjøre hvilken type data som kan framtre og kvaliteten på disse dataene.

Det vil ikke bli publisert noen data eller resultater fra pilotstudien. Den er kun til bruk for forskerens forbedring av forskningen. Pilotstudien er likevel underlagt NSD sine retningslinjer for innhenting og håndtering/lagring av personopplysninger. Kun elever med skriftlig samtykke fra foresatte er med. les mer ...