|| 10tips.no || Forside || PhD-Prosjektet || Forskning || Offentlige dokumenter || Engelsk ||


MENY

10tips.no

Forside

Om PhD-prosjektet

Info til foresatte

Pilotstudie

Siden er under konstruksjon februar 2022. Versjon 1 er klar innen 1.mai 2022

Presentasjon av PhD-prosjekt av Øystein Nybøe 2021-2024, UiS

Analyse av lærer-elev interaksjoner i grunnskolen.
- En case studie

Denne studien undersøker kvaliteter i mellommenneskelige interaksjoner innenfor lærer-elev relasjonen i grunnskolen. Prosjektet har som formål å studere hvordan lærer-elev interaksjoner i læringsmiljøet framtrer og kan bli identifisert og forstått i lys av anerkjennelsesteori. Prosjektet søker å svare på følgende spørsmål:
1) Hvordan kan lærer-elev interaksjoner bli beskrevet og forstått, og …
2) Hvordan kan anerkjennelsesteori bidra til forståelse av lærer-elev interaksjoner?

Læreres profesjonelle utvikling er et stort felt som strekker seg fra krav og forventninger om resultater utenfra, mål for skoleutvikling og kontekstuelle profesjonelle læringsbehov for lærere (Fairman et al., 2020). Denne studien fokuserer på læreres kunnskaper og praksis I forhold til elevers utvikling gjennom lærere og elevers mellommenneskelige interaksjoner.
Forskning antyder at læreren er den mest betydningsfulle enkeltfaktoren for elevers måloppnåelse i skolen, både sosialt og faglig (Hattie, 2009; Marzano et al., 2003).
I tillegg til faktorer som dreier seg om læreres jobbtilfredshet, utholdenhet eller utbrenthet, er lærer-elev interaksjoner antatt å ha sammenhenger med elevers måloppnåelse i skolen (Fiegener & Adams, 2022; Wong et al., 2017).
Likevel, lærer-elev interaksjoners natur, interaksjonenes iboende kvaliteter og hvordan de kan forstås og praktiseres er ikke fullt ut utforsket.

les mer ...