MANGFOLD OG INKLUDERING

::

Elevens stemme :: Hele intervjuet

Fortell meg om klassen din.
Klassen min e heilt topp. Den e snill og bråkete.
Det er mange gutter og jenter i klassen. Eg ville heller vært i høyre rom for der har endå fleire som eg pleie å vær med.
I høyre rom har eg seks som eg pleie vær med, men i venstre rom trur eg bare det e fira eg e med. De pleie eg å vær med når eg e hjemma. Eg går ut i gatå og så treffe eg de.

Någen gånger blande me rommå samen. Det gjør me i kunst og håndverk. Det e kjekt for då e eg på gruppa med XX og han går jo i høyre rom. Då e det mange andre og frå høyre rom i den gruppå. Det er kjekt.


Hvordan pleier du å arbeide i løpet av en uke? I hvilke rom og med hvem?
Eg pleie å jobba mest i klassen, men eg jobbe jo i andre rom og. Eg jobbe i grupperom, vestibylen, mediateket når me har boklån, gymsalen, ute, det kan me vel og kalla et rom, og av og te får eg bli med på kontoret t Jørn og henta någe eller vær hjelpegutt. Ja, og så e eg og på det rommet der me har guttagruppa. Det e kjekt. Då e me i lag med någen guttar frå femte klasse der. Me spele alias. Det e kjekt. (konferanserommet hver torsdag ca en halvtime, kommentar fra miljøarbeider) Og nå kan det vær at eg ska begynna å hjelpa te litt i friminuttå og gjør klart i gymsalen, for den får me jo bruka nå som de grave i skolegården. Nils (lærer) sa at eg konne få vær med og hjelpa når det passte. Og når det e kor (annenhver mandag) då hjelpe eg ongane i SFO samen med gutt J6V. Og någen gånger, av og te, hvis eg e sint, då får eg bli med Jørn inn på sløydsalen og rydda eller fiksa någe. Då blir eg rolige.


Hva synes du er kjekt med å arbeide inne i klasserommet sammen med klassen din?
Matte, fordi då sko eg jobba med klokkå og så sko eg finna ut kor lenge det hadde gått fra 11.55 t ei tid på kvelden. Og då va det jo kveld. Og det klarte eg. Då samarbeida eg med Jørn. Hvis eg ikkje konne ha samarbeida - då hadde eg ikkje gjort det for eg hadde aldri fått det te. Då hadde eg blitt sure eller sinte. Men det e bra med klassen for der e det jo mange eg kan samarbeida med. Eg har såde med nesten alle i klassen for me bytte plasse någen gånger. Me pleie sitta to eller tri samen, men någen gånger, når me har quiz, då sitte me kanskje 5 eller 6 samen. Då e me i gruppa. Det e kjekt. De andre e og goe å samarbeida. Men hvis någen tulle og ødelegge, då e det ikkje samarbeid.


Hva synes du er kjekt med å jobbe/være på grupperom?
Det e godt å jobba på grupperommet for då får eg meir ro. Av og te e det bråkete i klassen, då vil eg jobba på grupperom. Eg seie bare: Nå må eg ha en liden pause. Kan me gå og jobba på grupperommet. Så går me. Og någen gånger, hvis det e vanskelig då og spør eg om me kan gå på grupperommet, men någen gånger glømme eg å spør. Då bare går eg. Men då komme Jørn og så jobbe me. Og det e jo lettare å jobba på grupperommet, iaffal når me ska lesa. Då klare ikkje eg lesa hvis der e møje bråk rundt meg. Og någen gånger komme Jørn og seie: Ska me ikkje gå og jobba litt på grupperommet nå. Då går me og jobbe på grupperommet. Det e jo litt forskjellige fag på grupperommet og någen gånger jobbe eg med JV6 der og, og med Jørn.


Hva er kjekt med å samarbeide?
Det e jilt å jobba samen med andre. Gøy. Får då kan eg snakka med någen. Og eg sleppe å kjeda meg og venta. Og det e bra at någen snakke litt seint, for då e det lettare å få med seg alt de seie. Og det e jo bra at J6V snakke seint, ikkje sant. Og ska eg sei, ein gång i engelsken då me øvde på verb, då sa Eivind (lærer) at me sko laga sang. Då jobba J6V og eg samen og me begynte å laga sang om sterke verb. Den va sånn: (nynner og synger)

Be - was - been
Bear - bore - born
Cut - cut - cut
Do - did - done
(med melodi)

Og så sang me den for klassen, heile klassen. Og då klappte alle. Ja, de andre sång og for klassen altså.