MUT 204

Elevens stemme om opplevelsen av inkludering.

Foreløpig gjennomgang av elevutsagnene peker på:

Eleven opplever seg som en del av klassen på, selvfølgelig,
helt lik linje med alle andre i klassen.

- Opplever medbestemmelse og medvirkning på sin skoledag.
- Lærer best sammen med andre
- Arbeider på flere ulike rom
- Ser på den voksne som sin samarbeidspartner
- Har venner