MUT 204

Elevens stemme om opplevelsen av inkludering.

Tilnærming

Teoribasert utgangspunkt for å se på resultatene, i lys av Florian sitt rammeverk.

I tillegg søker jeg et resultatorientert utgangspunkt
for å kunne finne ut hva utsagnene sier uavhengig av teorien.

Kan det tenkes at elevens stemme sier noe annet enn de fire punktene som rammeverket peker på?