MUT 204

Elevens stemme om opplevelsen av inkludering.

::

Jeg har gjennomført et intervju med en gutt på 6.trinn som går i ordinær klasse. Han har enkeltvedtak og gjennomfører deler av opplæringen sammen med en miljøarbeider på grupperom.

For å analysere det han sier vil jeg bruke Florian sitt rammeverk for deltakelse.
  • Tilgang
  • Samarbeid
  • Måloppnåelse
  • Anerkjennelse