MUT 204

Hvordan opplever en elev å være inkludert selv om han gjennomfører deler av opplæringen utenfor klassens praksisfellesskap?